Urlop jest czymś, czego każdy z nas wyczekuje z niecierpliwością. Planu urlopowe snujemy już długo długo przed sezonem urlopowym jednak zawsze jest go za mało. Co więc zrobić aby trwał dłużej, czy studia wliczają się do lat pracy, a jeśli tak to w jakim stopniu i czego jeszcze możemy oczekiwać od Pracodawcy?

Liczba dni urlopowych

Liczba dostępnych w danym roku dni urlopowych zależna jest od liczby lat jakie przepracowaliśmy na umowie o pracę w swoim życiu. Standardowo jest to od 20 do 26 dni urlopowych. Zgodnie z art. 154 § 1 kp na cały rok kalendarzowy pracownikowi przysługuje następująca liczba dni urlopu:
-20 dni, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
-26 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownik, który nie przepracował jeszcze dziesięciu lat pracy nie jest skazany na mniejszą liczbę dni urlopowych pod warunkiem, że czas jego nauki zostanie wliczony do czasu pracy. Zgodnie z art. 155 § 1 kp w zależności od rodzaju ukończonej szkoły można dodać sobie kilka dni urlopowych. Wygląda to następująco :

– po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej przysługuje nie więcej niż trzy lata do wymaganego czasu stażu pracy.
– po ukończeniu średniej szkoły zawodowej przysługuje nie więcej niż piąć lat do wymaganego czasu stażu pracy.
– po ukończeniu średniej szkoły ogólnokształcącej przysługuje cztery lata do wymaganego czasu stażu pracy.
– po ukończeniu szkoły policealnej przysługuje sześć lat do wymaganego czasu stażu pracy
– po ukończeniu studiów wyższych przysługuje natomiast osiem lat do wymaganego czasu stażu pracy

Należy pamiętać o tym, że okresy te nie sumują się ze sobą, a więc nie można dodać sobie szkoły średniej plus ukończenia szkoły wyższej. Ukończenie studiów na poziomie licencjackim gwarantuje już uzyskanie dodatkowych ośmiu lat do stażu pracy, ponieważ jest to ukończenie szkoły wyższej. Nie jest ważne czy będzie to magistrat czy licencjat. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich osób, które zastanawiają się czy studia będą wliczane w staż ich pracy. Dzięki temu będzie przysługiwała większa ilość dni urlopowych.

Prawo pracownika do urlopu

w pracy

Zgodnie z art. 152 kp każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest płatny, coroczny i nieprzerwany minimum dziesięć dni. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu w ciągu roku jednak może nie wydać zgody na udzielenie urlopu w wybranym przez Pracownika okresie jeśli zaszkodzi to interesom Firmy, a Pracownik będzie w tym czasie niezastąpiony. Należy wykorzystać minimum czternaście dni urlopowych ciągiem. Można pozostawić część dni urlopowych, które przejdą na przyszły rok. Jeśli nie wykorzystamy ich do końca trwania umowy z Pracodawcą to środki pieniężne za te dni będą musiały zostać wypłacone.

Zmiana Pracodawcy, a urlop

Podczas kiedy dochodzi do zmiany Pracodawcy należy obliczyć przysługujące dni urlopowe. Takie sytuacje reguluje art. 1551 kp. Wygląda na to, że Pracownik, który będzie zatrudniony dłużej niż do końca roku kalendarzowego u nowego Pracodawcy ma prawo do wykorzystania urlopu, który miał u poprzedniego.

Zasada udzielania urlopów

Urlopu można udzielić na dni wymiarze godzinowym oraz na dni, które są dla Pracownika dniami pracy. Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu Pracownikowi, który o niego wnioskował. Urlop powinien być udzielany zgodnie z planami urlopowymi, które tworzone są przez Pracodawce zgodnie z przekazanymi przez jego Pracowników wnioskami urlopowymi.

Ze względu na konieczność zapewniania normalnego trybu pracy Pracodawca ma obowiązek ogłosić Pracownikowi, czy jego wniosek został zaakceptowany. Zmiana terminu urlopu może zostać dokonana na podstawie wniosku Pracownika jak i Pracodawcy. Ten drugi musi jednak udowodnić, że zostanie zakłócony tok pracy. Istnieje również prawo, w którym zaległy urlop musi zostać wykorzystany do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

czy studia wliczają się do lat pracy

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie to zupełnie inny typ urlopu. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia czasu wolnego w wymiarze maksymalnie czterech dni na wniosek Pracownika. Wniosek można zgłosić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.Taki urlop nie musi zostać uwzględniony w planie urlopów oraz nie musi zostać ustalony z Pracodawcą. Jest on dostępny dla Pracownika na nieprzewidziane wydarzenia, które uniemożliwiają mu przyjście do pracy.

Urlop bezpłatny

Udzielany za zgodą Pracodawcy. Pracownik nie otrzymuje zapłaty za ten urlop. Może on wykonywać inną pracę u innego Pracodawcy za zgodą pierwszego.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here