Śmierć spadkodawcy wiąże się z przeniesieniem praw własności do majątku spadkodawcy oraz jego długów na spadkobierców podanych w testamencie. Jeśli spadkobierców jest więcej niż jeden wówczas każdy z nich staje się współwłaścicielem spadku tj. wszystkich przedmiotów wchodzących w skład majątku spadkodawcy. Wówczas potrzebny jest jego podział – może ona nastąpić polubownie bądź na drodze sądowej.

Co to jest dział spadku?

Dział spadku określenie działania prawnego polegającego na podziale oraz określeniu wartości majątku dziedziczonego pomiędzy poszczególnych spadkobierców majątku. Stwierdzenie bowiem o samym dziedziczeniu nie zawiera sposobu podziału przedmiotów wchodzących w skład majątku, ale jedynie udział wyrażony w ułamku. Dodatkowo ważne jest, że ułamek ten określa udział spadkobierców w całym dorobku spadkodawcy, nie ma podziału na poszczególne przedmioty. Co oznacza, że jeśli w skład majątku wchodzą 3 samochody, nieruchomość i gotówka, a spadkobierców jest trzech to żaden z nich, bez uprzedniej zgody pozostałych nie może stać się właścicielem jednego z trzech pojazdów należących do spadkodawcy.

Kiedy możemy dokonać działu spadku?

Prawo nie nakłada żadnego obowiązku terminowego co do działu spadku, może on być dokonany nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy. Dodatkowo nie jest możliwy podział długów spadkowych na podstawie działu spadku, do momentu dokonania działu spadku wszyscy spadkobiercy odpowiadają za długi solidarnie.

Podział spadku może następować w dwojaki sposób:

1. Na drodze umownej.

Występuje w sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sposobu i warunków podziału spadku. Obecni musza być przy nim wszyscy spadkobiercy, a dokonuje się go w dowolnej formie czynności prawnej, chyba że dotyczy np. nieruchomości.

2. Na drodze sądowej.

W przypadku braku zgody spadkobierców podziału dokonuje sąd w trybie nieprocesowym. Postępowanie prowadzone jest na wniosek wg. art. 680 paragrafu 1 kodeksu postępowania cywilnego.

Zobacz więcej tutaj.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here