Czym jest Python?

Przy okazji różnych rankingów najpopularniejszych języków programowania i podsumowań najpopularniejszych trendów oraz technologii w branży IT, często wspomina się o Pythonie. Język ten cieszy się dużym uznaniem i dzięki swojej prostej, intuicyjnej składni jest przy tym powszechnie uważany za wyjątkowo łatwy, odznacza się także wysoką wydajnością. Twórcą Pythona jest holenderski programista Guido van Rossum, jego nazwa pochodzi zaś od legendarnego kabaretu Latający Cyrk Monty Pythona. Dzięki odpowiednim bibliotekom i frameworkom, Python jest językiem o bardzo szerokim zastosowaniu, a interpretery dostępne dla wielu systemów sprawiają, że można go używać na wielu platformach. Elastyczność Pythona umożliwia wykorzystywanie go zarówno w programowaniu obiektowym, jak i strukturalnym czy funkcjonalnym. Dominujące obecnie obszary zastosowania omawianego języka to data science czy uczenie maszynowe, a back-endowy framework Django umożliwia sięganie po Pythona przy tworzeniu aplikacji internetowych. W niniejszym tekście pokrótce omówimy podstawowe zasady programowania w Pythonie, mając nadzieję, że pomoże to w podjęciu pierwszych kroków w samodzielnej nauce.

Kilka słów o programowaniu.

Python to język programowania dostępny w otwartym oprogramowaniu, środowisko potrzebne do pracy w nim można więc ściągnąć za darmo ze strony python.org.  Nie jest to konieczne w przypadku Linuxa i Maca – w tych systemach Python jest już zainstalowany. Aby móc rozpocząć programowanie, należy utworzyć plik z rozszerzeniem .py będący edytorem i środowiskiem jednocześnie – plik ten nazywamy skryptem. Tak jak w każdym innym języku programowania, również praktyczną naukę Pythona warto zacząć od napisania najprostszej aplikacji ze słynnym komunikatem „Hello World”.  Służy do tego polecenie print. Interpreter skryptów zamienia zapis w postać zrozumiałą dla komputera – jest on zainstalowany w Linuxie, trzeba go jednak doinstalować w wypadku systemów Windows. Ważną rolę w Pythonie odgrywają funkcje czyli fragmenty kodu wykonujące pewne sekwencje poleceń; przyjmowane przez funkcje argumenty to dane niezbędne do ich wykonania. Przykładem zastosowania funkcji i poleceń jest formatowanie napisów – funkcja str zamienia inne typy, np. liczby, w zmienne o nazwie string, czyli właśnie napisy, definiowane za pomocą apostrofów lub cudzysłowów. Poza typami liczbowymi i będącymi sekwencjami znaków stringami (napisami), w Pythonie występują również typy logiczne (wartości Prawda i Fałsz), listy, które są złożonymi typami danych i przechowują różne elementy podzielone przecinkiem, krotki (listy, które są niezmienne) i słowniki przechowujące dane w parach. Zmienne w Pythonie mogą mieć dowolne nazwy, z zastrzeżeniem, że ich pierwszym znakiem musi być wybrana litera alfabetu. Zmienne nie mogą istnieć bez wartości. Na początkowym etapie programowania, warto dodawać do kodu niewidoczne dla późniejszych użytkowników aplikacji komentarze, w których można zapisywać wszystkie istotne i ułatwiające orientację uwagi czy spostrzeżenia. Następną kategorią o której należy wspomnieć, są instrukcje warunkowe – jak sama nazwa wskazuje, są wykonywane tylko przy spełnieniu pewnych warunków. Do ich wprowadzania używa się fraz „if” albo „elif” (else if). Aby konkretny blok zapisanego kodu mógł się powtarzać, potrzebne jest użycie pętli. Pętla „for” występuje w każdym języku programowania i służy do wykonywania danej czynności określoną liczbę razy. Zawiera słowo kluczowe „for”, nazwę zmiennej, która odpowiada kolejnym elementom, słowo „in”, wartości, po których następuje iteracja (wywoływanie elementów z listy) oraz oznaczony wcięciem blok kodu, który będzie się wykonywał w pętli.

Dlaczego właśnie Python?

Jak powiedzieliśmy na początku, Python należy do najprostszych języków programowania. Jego naukę można rozpocząć od zupełnych podstaw, tj. bez żadnego wcześniejszego kontaktu z programowaniem, a zdaniem wielu osób to właśnie Python stanowi znakomity start do dalszego rozwoju, pogłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. Kod w Pythonie można czytać jak zwykły tekst napisany po angielsku, a wielkim ułatwieniem jest jego przejrzysta i zwięzła składnia.  Szerokie zastosowanie Pythona, w tym w takich nowoczesnych i innowacyjnych technologiach jak big data czy machine learning, sprawia, że jego popularność stale rośnie. Widać już, że za Pythonem stoi wiele znaczących argumentów – warto zatem go dobrze opanować.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here