Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, przy czym wysokość ryzyka uzależniona jest od rodzaju inwestycji. Należy wiedzieć, że te papiery wartościowe łączą prawa majątkowe i niemajątkowe. Pierwsza seria emitowana jest zawsze przy założeniu spółki, natomiast drugą emituje się, by podwyższyć kapitał zakładowy. Jakie czynniki wpływają na cenę akcji?

Od czego zależy cena akcji?

Ceny akcji naprawdę szybko mogą się zmieniać, choć rzecz jasna nie muszą. Niewątpliwie jest wiele czynników, które wpływają na taki stan rzeczy. Jednym z najważniejszych są same wyniki spółki ale też to, czy się rozwija. Jeżeli firma odnosi sukcesy, to cena akcji rośnie, a więc akcjonariusze, którzy je posiadają mogą sprzedać je po wyższej cenie niż w dniu zakupu i na tym zarobić. Trzeba tutaj wiedzieć, że ocena wyników spółki odbywa się przy użyciu analizy wskaźników fundamentalnych. Są one zaczerpnięte z rynków finansowych. Oblicza się je także na podstawie rocznego bilansu rachunków zysków, ale też rachunków strat. A więc trzeba tu wziąć pod uwagę różne czynniki, by otrzymać sumę, która stanowi realny zysk po potrąceniu wszelkich kosztów. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest też zwrot kapitału własnego czy cena do wartości księgowej. Na tej podstawie można określić jaką dana spółka ma kondycję. Na cenę akcji wpływają też dywidendy. Otóż spółka, która osiąga zysk może go przeznaczyć na dalszy rozwój, ale też wypłacić akcjonariuszom zyski w formie dywidendy, których wartość określa się na podstawie ilości posiadanych akcji. Ich wypłata jest źródłem dochodu dla inwestora, ale też może zwiększyć popularność akcji na giełdzie. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw wypłaca zyski akcjonariuszom.

Dane makroekonomiczne mają znaczenie

Inwestorzy powinni też śledzić dane makroekonomiczne. Są one ogłaszane przez dane kraje oraz inne duże instytucje finansowe. Na ich podstawie można dowiedzieć się jaka jest wielkość produktu krajowego brutto, ale też wysokość stóp procentowych, co przekłada się na akcje online, których cena może maleć bądź wzrosnąć. Znając analizę rynku można dowiedzieć się, jakie jest prawdopodobieństwo wzrostu, ale też spadku danego wskaźnika. Analizując różne opinie analityków, można wyciągnąć średnią prognoz. Znając ją można poznać potencjalny ruch cen. Oczywiście nie daje to 100% pewności, gdyż również sytuacja geopolityczna, czy też niespodziewane ruchy spółki mogą spowodować szybki wzrost, ale i szybki spadek akcji. Istotne znaczenie ma kondycja rynku, w który się inwestuje, ale też całego sektora, w którym działa przedsiębiorstwo. Sytuacja wewnątrz firmy i sytuacja finansowa wpływa na cenę akcji. Np. w trakcie bessy spółki najczęściej tracą, nawet jeżeli ich sytuacja finansowa jest dobra.

Co reprezentują akcje, czyli jak określić udziały w przedsiębiorstwie?

Akcje należy interpretować jako cząstkę przedsiębiorstwa, a więc akcja reprezentuje jakiś udział własnościowy. Jego wartość zależy od ilości wyemitowanych akcji. Ilość tych papierów wartościowych jest emitowana na podstawie decyzji spółki. Oznacza to, że inwestorzy nie mogą tworzyć żadnych dodatkowych akcji. Mogą jedynie obracać tymi, które są wyemitowane przez daną spółkę. Spekulując na tych papierach wartościowych, można rzecz jasna zyskać, ale też stracić. Można też kupować akcje w momencie, gdy ich cena jest niska i liczyć na to, że kondycja firmy będzie lepsza.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here