To, ile dni na poszukiwanie pracy potrzebuje osoba chcąca zmienić zawód, jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Poszukiwanie pracy może zająć kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset dni. O wiele łatwiejszą sytuację mają osoby, chcące założyć własną działalność gospodarczą. Na otwarcie firmy wystarczy im nawet tylko jeden dzień. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku osób chcących pracować na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji kandydat musi zaangażować się w proces rekrutacyjny prowadzony w sektorze państwowym lub prywatnym. Trwa on nawet 1-2 miesiące.

Im mniejsze wymagania pracownika, tym efekt może być szybszy. Poszukiwanie pracy marzeń wymaga jednak zazwyczaj więcej motywacji, zaangażowania oraz czasu. Podstawową kwestią, która ma wpływ na to, ile dni na poszukiwanie pracy etatowej będzie potrzebować osoba zmieniająca branżę, jest stanowisko, o które kandydat będzie się ubiegał.

W zależności od zapotrzebowania rynku, w jednych branżach o pracę będzie bardzo łatwo, podczas gdy w innych szybkie zatrudnienie może okazać się niemożliwe. Pewne branże są w stanie przyjąć pracownika w przeciągu kilku dni, inne dysponują ofertami zaledwie raz na pół roku…

Na to, ile dni będzie trwało poszukiwanie nowej pracy, będzie miał z pewnością wpływ stopień biegłości w danym zawodzie. Wiadomo, że niektóre branże nie będą wymagały większego wkładu w rozbudowę kompetencji zawodowych, a w przypadku innych okaże się to niezbędne. Inaczej poszukiwanie pracy będzie wyglądało w handlu, inaczej w przypadku rozmaitych usług, stanowisk wymagających większej wiedzy, czy większej odpowiedzialności. W wielu wypadkach, osoby, które chcą się przebranżowić muszą poświęcić odpowiednio dużo czasu na doszkolenie się.

Mogą zgłębić daną wiedzę osobiście lub zapisać się na szkolenie, kurs albo studia. Wpłynie to na zwiększenie wiarygodności kandydata podczas rekrutacji i zwiększy jego szansę na udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Czas na poszukiwanie pracy będzie z pewnością dużo krótszy jeśli wykażemy w naszej historii wolontariat, odbyte praktyki, czy też staże. Wszystkie te formy rozwoju zawodowego rzutują na wzbogacenie profilu kandydata, zwiększają jego szansę na rynku pracy oraz wpływają na to, ile czasu będzie pracy poszukiwać.

poszukiwanie pracy

Na ilość dni potrzebnych na poszukiwanie pracy może także decydująco wpłynąć sposób poszukiwania ofert i przygotowywania aplikacji – CV i listu motywacyjnego. Ktoś, kto nieregularnie przegląda oferty pracy i nie spieszy się z odpowiadaniem na nie, będzie miał mniejszą szansę na zdobycie etatu, niż osoba regularnie śledząca rynek pracy i na bieżąco wysyłająca swoje aplikacje. Ilość dni na poszukiwanie pracy znacząco skraca odpowiednie filtrowanie ofert i odpowiadanie na takie realnie dopasowane do danych potrzeb i umiejętności.

Szansę na zatrudnienie zwiększa dodatkowo interesująca aplikacja przesłana pracodawcy. Taka aplikacja jest atrakcyjna wizualnie, ma poprawnie zbudowaną treść, podkreśla silne strony kandydata. Czynną postawę wzmocni przygotowanie się do zaproponowanej przez pracodawcę rozmowy o pracę. Znajomość działalności pracodawcy, zakresu swoich obowiązków oraz połączonych z nimi własnych kompetencji pracowniczych wpłynie na lepszy wizerunek kandydata podczas rozmowy.

Istnieje wiele poradników na temat tego, jak przygotować swoją aplikację oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Bez problemu można do nich dotrzeć przy pomocy wyszukiwarki internetowej. Poświęcając im wcale nie tak wielką ilość czasu możemy zyskać na prawdę wiele.

rozmowa o pracę

Jeśli osoba chcąca zmienić branżę jest osobą bezrobotną, może także zarejestrować się w lokalnym urzędzie pracy. Są tam świadczone usługi z zakresu doradztwa zawodowego, pomocy w przygotowaniu aplikacji, organizowane są szkolenia i staże zawodowe (we współpracy z wybranymi pracodawcami), ponadto osoby chcące założyć własną działalność mogą liczyć na dofinansowanie dla startującego biznesu.

Jednak przeważającą kwestią decydującą o tym, ile dni na poszukiwanie pracy będzie potrzebne przy przebranżowieniu jest motywacja i zaangażowanie kandydata. Kiedy pracownik jest nastawiony na cel, jest przekonany co do pracy, do której aplikuje i identyfikuje się z nią – najpewniej będzie to umiał pokazać pracodawcy. Przekona go wówczas o zaangażowaniu i zapale do nowego zawodu, swoich kompetencjach, gotowości do przyuczenia, idealnym dopasowaniu trybu czasowego pracy, odpowiedniej dla niego ścieżce awansu itd. – bo jeśli pracownik wie czego chce, to pracodawca również będzie to wiedział.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here