Z pojęciem audytu finansowego najczęściej mają do czynienia biegli rewidenci, księgowi oraz studenci kierunków finansowych. Niemniej jednak jest to pojęcie istotne z punktu widzenia każdego dużego przedsiębiorstwa. Takie firmy są przecież zobowiązane do corocznego badania.

Audyt finansowy w pozytywnym aspekcie

Audyt finansowy nie powinien być traktowany jako przykry obowiązek. Dzięki niemu można wyciągnąć istotne informacje, które w przyszłości mogą przyczynić się do zwiększenia zysku netto przedsiębiorstwa. Dzięki corocznemu badaniu można wypracować odpowiednie narzędzia, które będą służyć lepszemu kształtowaniu struktury organizacyjnej firmy. Co więcej, audyt finansowy może wskazać drogę do zwiększenia efektywności działania organizacji oraz jej poszczególnych działów. Zgodnie z tym co przedstawiono powyżej, można zauważyć, że traktowanie audytu jako kontroli jest niekoniecznie prawdziwym stwierdzeniem.

Co jest badane podczas audytu finansowego?

Głównym elementem, jaki podlega badaniu podczas audytu finansowego jest sprawozdanie finansowe. Największy nacisk kładzie się na bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Pierwszy etap badania obejmuje pracę wstępne, których celem jest zbadanie systemu ewidencji badanego przedsiębiorstwa. Jednocześnie kontroli zostają poddane prawne podstawy działalności. Następnie sprawdzania jest m.in. prawidłowość wyceny aktywów i pasywów, które stanowią poszczególne pozycje bilansu. W dalszych częściach bada się kolejne, poszczególne pozycje sprawozdania finansowego wymienione powyżej. Należy również dodać, że kontroli podlegają nie tylko stricte finansowe części sprawozdania finansowego, ale również prawidłowość konstruowania informacji dodatkowej. W związku z tym należy uważać, że audyt finansowy jest kompletnym badaniem przedsiębiorstwa.

Wyniki końcowe audytu finansowego

Po zakończonym procesie biegły rewident wydaje opinię oraz sporządza raport dotyczący kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jeżeli nie widzi on zastrzeżeń, wówczas firma otrzymuje ocenę pozytywną bez zastrzeżeń. Na drugim końcu znajduje się natomiast opinia negatywna, która może zostać wydawana w momencie, gdy kierownictwo przedstawia nieprawdziwe, bądź niekompletne informacje dotyczące przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

[Głosów:2    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here