Mówiąc o sekuturyzacji, mamy na myśli nowoczesną operację finansową pozwalającą przedsiębiorcom, instytucją finansowym lub bankom pozyskać kapitał. Jej zadaniem jest przekształcenie wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe. Dzięki sekuturyzacji papiery wartościowe mogą wzbudzić zainteresowanie różnego rodzaju inwestorów.

Co może być przedmiotem sekurytyzacji?

Wśród przedmiotów sekurytyzacji wyróżnia się aktywa, które posiadają jakakolwiek wartość i mogą w przyszłości przynosić dochody odsetkowe. Aktywami mogą być głównie wierzytelności wynikające z umów takich jak: pożyczki, kredyty lub leasingi. Do aktywów zalicza się także, należności handlowe przedsiębiorstw, należności eksportowe i należności przyszłe. Procesowi sekurytyzacji mogą podlegać też instrumenty, wśród nich wyróżniamy wpływy z opłat z najmu nieruchomości, opłat za opiekę zdrowotną, opłat za gaz, prąd i usługi telekomunikacyjne.

Jak przebiega proces sekurytyzacji?

Cały proces sekurytyzacji jest wielowymiarowy. Może być ona prowadzona przez fundusz sekurytyzacyjny lub spółkę o specjalnym przeznaczeniu, a uczestniczy w nim kilka niezależnych od siebie podmiotów. W pierwszym etapie trzeba utworzyć przez posiadacza aktywów (czyli inicjatora) spółki specjalnego przeznaczenia. Pełni on rolę emitenta papierów zabezpieczonymi wierzytelnościami. Następnie pozyskane środki przeznaczone są na spłatę zobowiązań wobec inicjatora. Pomiędzy inicjatorem i SPV  znajduje się inwestor, który jest chętny kupić wyemitowane już papiery wartościowe i akceptując przy tym ryzyko, jakie wiąże się z inwestycją.

Jakie trzeba spełnić warunki chcąc wziąć udział w procesie sekurytyzacji?

Wystąpienie pewnych norm ułatwia proces sekurytyzacji. Wśród nich wyróżniamy następujące czynniki:

  • konieczność odpowiednio rozwiniętej infrastruktury finansowej,
  • dostęp do danych z przeszłości, który pozwala na przewidzenie strumieni płatności,
  • warunkiem jest istnienia popytu ze strony inwestorów,
  • niskie uczestnictwo w opóźnionych płatnościach,
  • rozmaita forma sekurytyzowanych aktywów.

Wszystkie przytoczone normy zdecydowanie ułatwiają prawidłowe działanie sekurytyzacji. Dzięki temu mamy większą gwarancie, że przyniesie ona oczekiwany efekt.

Dlaczego warto podjąć się sekurytyzacji?

Sekurytyzacja przynosi wiele korzyści w przyszłości. Do najważniejszych z nich zalicza się możliwość uwolnienia części niepracującego kapitału. Bank, który podjął się przeprowadzenia sekurytyzacji łatwo zwiększy w ten sposób możliwość udzielania kolejnych kredytów, a także zwiększy swoją wypłacalność. Warto zaznaczyć, ze pozyskanie środków dzięki sekurytyzacji jest zdecydowanie tańszym procesem niż zaciąganie kredytów. Im więcej gotówki posiadamy, tym większą mamy pewność, że przedsiębiorstwo utrzyma płynność finansową.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here