Jeżeli pracujesz w firmie legalnie, na warunkach określonych w zawartej umowie i chcesz się zwolnić, musisz poinformować o tym pracodawcę zgodnie z rodzajem podpisanego dokumentu. Jeżeli mowa o umowie zlecenie, sprawa jest bardzo prosta, gdyż wystarczy w dowolny sposób przekazać tę informację, by zakończyć współpracę. Jednak jeżeli podpisaliśmy umowę o pracę, sprawa ma się nieco inaczej.

Co prawda przepisy mówią nam, że możemy zrobić to w dowolnej formie, jednak chcąc w przyszłości udowodnić, na przykład przed sądem pracy, że faktycznie poinformowaliśmy przełożonego, warto mieć na to stosowny dokument. Jeżeli nie będziemy umieć dowieść tego, że informacja dotarła do właściwej osoby, możemy ponosić konsekwencje prawne, jeżeli pracodawca zechce wytoczyć nam proces w związku z poniesionymi kosztami, przez to, że rzekomo nie stawiliśmy się do pracy w określonych dniach, bez uprzedzenia go.

Dlatego też najlepszą, najwłaściwszą formą, dobrze widzianą tez przez pracodawców jest wypowiedzenie w formie pisemnej. Zatem, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? Sprawa nie jest bardzo skomplikowana, musimy po prostu pamiętać, aby zawrzeć tam najważniejsze informacje, najlepiej w podobny sposób jak na zawartej umowie. W internecie znajdziemy też mnóstwo przykładów opisujących wszystkie aspekty prawne i różne możliwości oraz gotowe przykłady do pobrania i wypełnienia.

Co powinno zawierać takie pismo?

Dane pracodawcy, jak i Twoje powinny znaleźć się na górze, tak samo, jak w przypadku każdego innego oficjalnego pisma. Następnie tytuł, czyli przeznaczenie tego listu, którym jest w naszym przypadku wypowiedzenie umowy o pracę. Dalej musimy zawrzeć informacje o tym, kiedy została zawarta dana umowa oraz kiedy planowane jest jej zakończenie. W zależności od tego, jak długo byliśmy zatrudnieni, określamy też, ile będzie trwał okres wypowiedzenia.

wypowiedzenie umowy o pracę

Nie jesteśmy zobowiązani do tego, aby podawać przyczynę zwolnienia, chociaż nie chroni nas to przed takim i pytaniami ze strony pracodawcy, zadanymi drogą nieformalną. Pracodawca również może w podobny sposób wypowiedzieć nam taką umowę, jednak z jego strony zasady są bardziej restrykcyjne. Dlatego pamiętaj, że masz prawo wiedzieć, jaka jest przyczyna zwolnienia.

Warto zapoznać się dokładnie ze stanowiskiem ustawy wobec sytuacji zarówno odejścia z pracy, jak i zwolnienia nas przez pracodawcę, tak aby nie popełnić uchybień, lub też nie stracić na przykład wypłaty za przysługujący nam, niewykorzystany urlop. Pamiętajmy też, iż pracodawca w ciągu siedmiu dni od zakończenia stosunku pracy, ma obowiązek dostarczyć Ci świadectwo pracy, czyli dokument, który będzie Ci w przyszłości potrzebny do uzyskania świadczeń emerytalnych.

Pracodawca nie może odmówić przyjęcia wypowiedzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa była zawarta na czas określony. Wtedy sensem jej zawarcia było wykonywanie jakiejś czynności przez konkretny czas, który nie powinien być skrócony, ze względu na możliwe straty dla pracodawcy. W drodze wyjątku, możliwe jest rozwiązanie takiej umowy, ale pod ściśle określonymi warunkami. Powinna ona być zawarta na okres nie krótszy niż sześć miesięcy i zawierać wzmiankę o możliwości jej wcześniejszego przerwania. Podstawą jej jest zapewnienie stabilności, która zostałaby tutaj zachwiana.

Swobodne zwolnienie dotyczy umów na czas nieokreślony lub na okres próbny. Jeżeli jesteś w tej sytuacji, piszesz wypowiedzenie, ale nie wiesz jaki okres wypowiedzenia należy wpisać, możesz sięgnąć do Kodeksu pracy, lub też skontaktować się z pracodawcą. Przepisy mówią o tym, że jeżeli stosunek pracy trwał krócej niż sześć miesięcy, wypowiedzenie będzie trwało dwa tygodnie. Po przekroczeniu okresu pół roku czas ten zwiększa się do miesiąca, a jeżeli pracowaliśmy trzy lata, musimy pozostać w firmie jeszcze przez trzy miesiące.

umowa o pracę

Ważna jest, aby wiedzieć, że okres wypowiedzenia również wlicza się w do przepracowanego czasu, mimo iż może się to wydawać nielogiczne. Zatem musimy uwzględnić go w naszym równaniu. Oznacza to, że jeżeli przepracowałeś pięć miesięcy, ale wraz z miesiącem wypowiedzenia, będzie to w sumie sześć, to powinieneś zaczekać jeszcze miesiąc, po złożeniu dokumentu, aby opuścić pracę.

Jeżeli zależy Ci na czasie i chcesz jak najszybciej odejść, musisz porozumieć się na ten temat z pracodawcą. Możliwe jest, aby rozwiązać umowę za porozumieniem stron i zmienić jej zasady. Wtedy, jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, możesz odejść w każdej chwili, nie narażając się na konsekwencje z tytułu porzucenia obowiązków.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here