Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę lub też złożenie wypowiedzenia przez pracownika, najczęściej wiąże się z rejestracją w urzędzie pracy.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Można tego dokonać poprzez udanie się do siedziby właściwego urzędu pracy w celu rejestracji lub też zarejestrować się przez internet, za pomocą strony internetowej danego urzędu. Właściwym miejscowo urzędem pracy jest urząd, który przynależy do miejsca naszego zameldowania.

Urząd pracy odpowiedzialny jest instytucją, która ma za zadanie pomóc znaleźć pracę dla osoby, która została uznana za osobę bezrobotną. Bezrobotnym jest osoba, która nie jest zatrudniona na jakimkolwiek stanowisku oraz nie posiada żadnego źródła dochodu z tytułu wykonywanego przez siebie zajęcia. Pośrednicy, którzy pracują w urzędzie pracy mają za zadanie znalezienie odpowiednie oferty dla osoby bezrobotnej. Poprzez oferty rozumie się nie tylko zatrudnienie w oparciu umowy o pracę lecz także, bardzo popularne staże.

Urząd pracy oprócz pośrednictwa w znalezieniu pracy oferuje również możliwość uzyskania dofinansowań zarówno dla osób bezrobotnych, pracodawców jak również dla osób, które chciałby otworzyć własną działalność gospodarczą, lecz potrzebują wsparcia finansowego, aby wyposażyć miejsce pracy w niezbędne urządzenia i umeblowanie.

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna należy posiadać obywatelstwo polskie. Podczas rejestracji należy mieć przy sobie ważny dowód osobisty lub też inny dowód osobisty, który potwierdzi naszą tożsamość. Takim dokumentem może być na przykład paszport.

urzędniczka

Należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie takie jak świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Jeżeli posiadamy dodatkowe kursy czy szkolenia, wszelkie dokumenty, które mogą to potwierdzić są wymagane, aby potwierdzić zdobyte uprawnienia. Osoby, które posiadają udokumentowany stopień niepełnosprawności, powinny przedłożyć stosowne dokumenty dla pracownika urzędu pracy.

Wstępna rejestracja przez internet pozwala zaoszczędzić czas oraz uniknąć stania w kolejkach. Osoba bezrobotna po zarejestrowaniu się na portalu internetowym właściwego urzędu pracy, uzupełnia pole, które dotyczą danych osobowych oraz informacji dotyczących aktualnego przebiegu kariery zawodowej. Po wypełnieniu formularza zostanie nam przedstawiony proponowany termin i godzina spotkania z pracownikiem urzędu pracy. Jeżeli wskazany termin nam nie odpowiada, możemy wybrać inny, dogodny dla nas termin. Spotkanie z pracownikiem urzędu pracy następuje zazwyczaj dość szybko, w przeciągu tygodnia od dnia wstępnej rejestracji.

Osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia powinny udokumentować wysokość odprowadzanych stawek oraz o wysokości osiąganych przychodów. Przedsiębiorcy, którzy zamknęli tj. zlikwidowali lub zawiesili działalność gospodarczą powinny przedłożyć oświadczenie o wpisie działalności gospodarczej, a także oświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących okresu płacenia składek. Jeżeli jesteś osobą, która odbywała karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, wówczas musisz dostarczyć do urzędu pracy świadectwo zwolnienia z zakładu karnego i ewentualnie zaświadczenie o wykonywanej tam pracy zarobkowej.

Statusu osoby bezrobotnej nie można otrzymać osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, pobiera świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pobieranie zasiłku chorobowego czy też świadczenia rehabilitacyjnego. W urzędzie pracy nie może się także zarejestrować osoba, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną.

zarejestrować się w urzędzie pracy

Osoby, które pobierają rentę rodzinną poniżej w wysokości niższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia mogą zostać uznane za osoby bezrobotne. Za osobę bezrobotną nie zostaną uznane również osoby, które są właścicielami ponad 2 ha rolnych. Podobnie jak w przypadku renty rodzinnej sytuacja przedstawia się u osób, które wynajmują innej osobie mieszkanie i z tego tytułu otrzymuje więcej niż 1/2 wynagrodzenia minimalnego przysługującego za pracę w pełnym wymiarze w danym roku podatkowym.

Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu nie tylko znalezienie pracy lecz także zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby bezrobotnej.
Istnieje wiele wariantów podjęcie pracy zarobkowej, którą oferują urzędy pracy oraz podnoszenia kwalifikacji, którą refunduje PUP do najbardziej obleganych należą refundowane kursy prawa jazdy, które podnoszą kwalifikacje osoby bezrobotnej i ułatwiają podjęcie pracy zarobkowej.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here