Regulacje kodeksu pracy zapewniają kompleksowe wyjaśnienie kwestii urlopów pracowniczych. Zawierają podstawowe informacje dotyczące tego, jakiego rodzaju urlopy są przewidziane dla określonych pracowników, ile dni urlopowych przysługuje danemu pracownikowi, w jaki sposób udziela się pracownikowi urlopu. Prawo do urlopu jest prawem zagwarantowanym przez Konstytucję RP. Pracownik nie może się urlopu zrzec, a pracodawca nie może go co do zasady tego urlopu pozbawić.

Warto w tym miejscu wskazać, że regulacje dotyczące urlopów są istotne z punktu widzenia określonych kategorii pracowników. Okazuje się bowiem, że nie każdy urlop pracowniczy może zostać udzielony konkretnemu pracownikowi. A udzielony już urlop może nie być dla pracownika satysfakcjonujący w skutkach. Jednym z ciekawych uregulowań, które znajdziemy w dziale kodeksu pracy dotyczącym urlopów, jest urlop wychowawczy.

Ten specyficzny urlop z jednej strony jest dobrym rozwiązaniem dla pracowników mających lub planujących mieć dzieci, ale z drugiej strony ma też swoje negatywne strony. Czym jest urlop wychowawczy, czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy, od którego zależą określone uprawnienia pracownicze i czy opłaca się go w dzisiejszych realiach brać?

Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule

Zanim wyjaśnimy, czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy, warto omówić podstawowe kwestie dotyczące tego specyficznego rodzaju urlopu – definicję, długość, komu przysługuje i czy pracodawca ma obowiązek zatrudniać pracownika. Kwestia mówiąca o tym, czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy zostanie omówiona na końcu artykułu z uwagi na konieczność zapoznania się z podstawowymi informacjami o urlopie wychowawczym w pierwszej kolejności.

urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest to urlop, dzięki któremu młody rodzic może samodzielnie uczestniczyć w procesie wychowania jego małego dziecka. Urlop ten ma na celu stworzenie takich warunków pracownikowi, by mógł on być jak najbliżej swojego dziecka w pierwszych latach jego życia. Takiego rodzaju urlop jest świetnym rozwiązaniem dla młodych rodziców, którzy nie mogą pogodzić intensywnej kariery zawodowej z wychowaniem swojego dziecka. Udzielenie takiego urlopu wiąże się jednak z pewnymi konsekwencjami, które dla niektórych pracowników mogą być bardzo negatywne i przedstawiać ten rodzaj urlopu w złym świetle.

Otóż podczas urlopu wychowawczego pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania pracownika i wypłaty mu wynagrodzenia, a pracownik nie musi chodzić do pracy i świadczyć pracy, jak dotychczas. Jednak brak wypłaty w dotychczasowej wysokości może niestety niejednego młodego rodzica zaboleć. Oczywiście rodzic może skorzystać z zasiłku, jednakże kwota zasiłku może okazać się niewystarczająca. Wysokość zasiłku w 2018 roku wynosiła 400 złotych.

Co więcej, urlop wychowawczy udzielany jest na okres 36 miesięcy, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Im więcej lat ma dziecko, tym okres urlopu wychowawczego ulega odpowiedniemu skróceniu. Zatem, jeśli rodzic będzie chciał być dłużej ze swoim dzieckiem w domu, ważne jest, by starał się o udzielenie mu urlopu wychowawczego, gdy jego dziecko będzie bardzo małe.

Warto ponadto wspomnieć, że urlop wychowawczy może być podzielony na maksymalnie 5 części. To, czy urlop wychowawczy zostanie podzielony na części i na jak długie, zależy od woli pracownika. Pracownik może decydować o tym sam i nie musi pytać pracodawcy o zgodę. Jest to bardzo korzystna opcja dla pracownika – może on potrzebować przerwy od zajmowania się dzieckiem, przerwać codzienną rutynę lub po prostu wrócić do pracy, by otrzymywać wynagrodzenie w pełnej wysokości.

mama i dziecko

Warto wspomnieć, że jeśli z urlopu wychowawczego korzystają oboje rodzice, to łącza liczba części urlopu wychowawczego nie może przekraczać 5. Ponadto urlop wychowawczy może być udzielony pracownikowi, który świadczy pracę u więcej niż jednego pracodawcy. Co w takim przypadku? Kodeks pracy wskazuje, że pracownik może korzystać z urlopu wychowawczego u jednego pracodawcy lub u reszty z nich – wszystko zależy od woli pracownika i od etatów, na jakich świadczy swoją pracę. Brzmi świetnie, prawda? Ale czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy?

Odpowiedzmy zatem na kluczowe pytanie niniejszego artykułu: czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy? Kodeks pracy w art. 186⁵ stanowi, że „okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze”. Zatem tak, odpowiadamy twierdząco na pytanie: czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here